Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Szklar Górnych, pięknej miejscowości położonej wśród pięknych zielonych lasów...

Przejdź do treści
 Zobacz aktualny harmonogram wywozu 
 odpadów komunalnych  !     

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKLARACH GÓRNYCH

To będą wyjątkowe obchody – wyjątkowej rocznicy. Historyczny korowód, odsłonięcie Obelisku Niepodległości z biało-czerwonymi racami i szybującymi w górę balonami, a także widowisko muzyczno-mulimedialne – znajdą się w programie gminnych uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się w Szklarach Górnych. Wartę honorową pełnić będą żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, a oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Zakładów Górniczych Lubin.

Uroczystości rozpoczną się w niedzielę 11 listopada 2018 r. o godz. 10.00 – Mszą Świętą 
w intencji Ojczyzny, która odprawiona zostanie w kościele rzymskokatolickim p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych. Eucharystię celebrować będą proboszcz miejscowej parafii ksiądz Paweł Kajl oraz ksiądz Tadeusz Żurek, proboszcz Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach, wicedziekan Dekanatu Lubin Zachód.


Po Mszy Św. uroczysty-historyczny korowód Stowarzyszenia „Kwiaty Obory” zaprowadzi uczestników wydarzenia pod Obelisk Niepodległości. W procesji dziejów pod przewodnictwem Tadeusza Kielana w roli marszałka Józefa Piłsudskiego wezmą także udział Adam Mickiewicz, bł. Karolina Kózkówna, siostra Faustyna Kowalska, Maksymilian Maria Kolbe, kardynał Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko oraz  św. Jan Paweł II.


Po  uroczystym odsłonięciu Obelisku zaplanowane zostało wspólne śpiewanie podczas widowiska muzyczno-mulimedialnego „Historia Polski w nutach i obrazach”. Wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, zespoły Leśne Echo i Rozśpiewane Pastuszki,  oraz Kamil Lis i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim. Koncert poprowadzi Dariusz Bereski – aktor teatralny i telewizyjny, poeta, Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi.

Organizatorami uroczystości są: Gmina Lubin, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Stowarzyszenie „Kwiaty Obory” oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

(żródło: www.ug.lubin.pl , autor: MG)
Pierwszoklasiści ze Szklar Górnych już po pasowaniu

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie klasy I a i I b w strojach galowych i w okazjonalnych czapeczkach zaprezentowali zebranym gościom program artystyczny składający się z piosenek, wierszy i tańca.Po części artystycznej nadszedł czas na część oficjalną i uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. 
Dyrektor Elżbieta Piasny dokonała pasowania każdego z pierwszoklasistów dotykając jego ramienia ogromnym piórem i wypowiadając formułę: 
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Szklarach Górnych”. 
 Wychowawczynie klas pierwszych wręczyły swoim wychowankom dyplomy poświadczające ich przyjęcie do grona społeczności szkolnej, 
a przedstawiciele rodziców przekazali upominki. Koledzy i koleżanki z klasy drugiej oraz z zerówki również przygotowali drobne upominki
 i obdarowali nimi pierwszoklasistów. Uroczystości zakończyły wspólne pamiątkowe fotografie klas. 
Następnie uczniowie udali się do swoich klas, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez rodziców.

(źródło: http://www.ug.lubin.pl,  oprac. SP w Szklarach Górnych)

Mozaika edukacyjna w Szklarach Górnych

Gmina Lubin w Partnerstwie z Fundacją Krzyżowa pozyskała środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z   Europejskiego   Funduszu   Społecznego na  realizację projektu pn. „MOZAIKA EDUKACYJNA” w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów  kompetencji kluczowych  oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będzie realizowany od listopada 2018r. do 31 lipca 2020r.


W ramach projektu realizowane będzie ponadto  poradnictwo i doradztwo zawodowe. Wyłonione zostaną dwie grupy uczniów, z których każda przejdzie 15 godz. doradztwa w obszarach: zasoby osobiste, rodzinne i środowiskowe; ścieżki edukacyjne i zawodowe; strategie radzenia sobie ze zmianą.

W ramach projektu zorganizowane zostaną: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla dwóch grup uczniów, j. angielskiego dla jednej grupy i TIK również dla jednej grupy. Każda grupa liczyć będzie do 8 uczniów.

Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające uzdolnienia w formie treningów kompetencji kluczowych zwanych Treningami Mistrzów:
  1. a) porozumiewania się w języku angielskim – 1 grupa max 10 uczniów;
  2. b) TIK – 1 grupa max 10 uczniów;
  3. c) Trening Młodego Naukowca – 1 grupa max 10 uczniów;
  4. d) kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej – 1 grupa max 10 uczniów.

Terapia to kolejny kierunek działań realizowany w ramach projektu. Zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno – pedagogicznym, 
będą składać się z  3 elementów:
  • Grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne pod hasłem „Dam radę” dla 4 grup po 6 uczniów w każdej
  • Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – zajęcia indywidualne, dla 12 dzieci, po 3 uczniów z każdej grupy wg metody Kids Skills.
  • Grupowe zajęcia z zooterapii (hipoterapii).

W ramach realizacji projektu przewidziane są: lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej oraz szkolenia dla nauczycieli.
Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz zostanie wyposażona szkolna pracownia w narzędzia do
 nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Łączna kwota dofinansowania otrzymana przez szkołę w ramach projektu to 82 211,24 zł.

(źródło: www.ug.lubin.pl, autor: (red)
NOWY ROZKŁAD JAZDY
Uwaga z dniem 03.09.2018 zostaje zmieniony rozkład jazdy autobusów, w tym także
linii nr 1 - kurs Szklary Górne - Lubin.
Przez okres wakacji obowiązywał wakacyjny rozkład jazdy.
Prosimy o sprawdzenie nowego rozkładu na tej stronie

ZEBRANIE WIEJSKIE
Sołtys wsi Szklary  Górne wraz z Radą Sołecką zapraszają 
w dniu 30 sierpnia 2018 (czwartek) o godz. 18.00
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się w sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych.
ZEBRANIE WIEJSKIE
Sołtys Szklar Górnych wraz Radą Sołecką zapraszają na 
ZEBRANIE WIEJSKIEktóre odbędzie się 25 czerwca 2018 ,  Poniedziałek, godz. 18:00, 
Sala Gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych.NIEDZIELA KRÓTSZA O GODZINĘ...

W nocy z 24 na 25 marca zmieniamy czas z zimowego na letni. W sobote nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na 3.00, przez co będziemy spali godzinę krócej.

W całej Unii Europejskiej czas zimowy zaczyna się w ostatnią niedzielę października, a kończy w ostatnią niedzielę marca. 

Strażacy z OSP Szklary Górne - uratowali dwoje ludzi...

„Dzięki Waszej fachowej pomocy moja żona dziś żyje, bardzo Wam dziękuje” – takie słowa przekazał na ręce strażaków ochotników ze Szklar Górnych mąż kobiety, która w ubiegłym roku mogła zginąć wskutek zaczadzenia. Ochotnicy dotarli wówczas pierwsi na miejsce zdarzenia i podali jej tlen. Skutecznie reanimowali też kierowcę wypadku, który nie dawał żadnych oznak życia, a dziś czuje się dobrze. Strażacy z OSP w Szklarach Górnych uroczyście podsumowali ubiegłoroczną pracę.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Górnych liczy 18 członków. W ubiegłym roku przybyły dwie osoby, w tym ma dołączyć do strażaków kolejnych siedem, w tym cztery kobiety. Podczas zebrania sprawozdawczego podsumowano ubiegłoroczną pracę, finanse, jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium oraz przyjęto plan działań na rok bieżący.
– Wyjeżdżaliśmy do 16 akcji, w tym do 9 pożarów. Pozostałe zdarzenia to najczęściej usuwanie skutków huraganowych wiatrów – wylicza Roman Kosacz, naczelnik OSP w Szklarach Górnych.Gdyby nie ochotnicy, to kierowca samochodu, który uderzył w okolicach Szklar w drzewo, nie przeżyłby tego wypadku.
– Reanimowaliśmy go do czasu przyjazdu karetki, jego tętno nie było wyczuwalne. Cieszymy się, że żyje. Tak jak Pani Ewa ze Szklar Górnych, której odpowiednio szybko i fachowo podaliśmy tlen – dodaje naczelnik Kosacz.


Tak samo jak udział w akcjach ratunkowych, nie do przeceniania są  wszystkie działania wspomagające i prewencyjne wykonywane na codzień przez ochotników.
– Nasza współpraca była wzorowa, a wasza pomoc przy organizacji wielu powiatowych uroczystości bezcenna, dlatego cieszę się, że mam okazję wam oficjalnie podziękować – mówił Grzegorz Obara, prezes powiatowych struktur OSP.

Zastępca komendanta powiatowego PSP Cezary Olbryś także dziękował za współpracę i prosił o dodatkowe zaangażowanie w pogadanki i zajęcia z najmłodszymi – Kolejny już rok realizujemy ogólnopolską akcję  prewencyjną, chodzimy do szkół i edukujemy. Liczymy na wasze zaangażowanie, bo tylko w ten sposób uda nam się w przyszłości ograniczyć liczbę zdarzeń i interwencji.
Za pracę i poświecenie strażaków ochotników dziękowali  także Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin, Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy i radny Tomasz Fuczek.


 Cieszy mnie, że tyle nowych osób garnie się w szeregi OSP, w tym kobiety. Pracujecie wzorowo i chwała wam za to. Życzę wam przede wszystkim bezpiecznych powrotów z akcji, jak najmniej wyjazdów, a w zamian jak  najwięcej ćwiczeń. Wasza historia jest bardzo bogata o czym bezsprzecznie świadczy wydana przez samorząd publikacja z dziejów ochotniczych straży pożarnych w Gminie Lubin. Co roku piszecie jej nową wspaniała historię- mówił wójt Tadeusz Kielan.
Wszyscy strażacy otrzymali pamiątkowe wydawnictwo pod tytułem „Pod znakiem św. Floriana” i wszyscy mieli okazję otrzymać autograf od jego twórcy Henryka Rusewicza, który był gościem spotkania.

Źródło: http://www.ug.lubin.pl, Autor:(SR)
Z okazji Święta Babci i Dziadka, życzymy naszym kochanym Babciom i Dziadkom, 
dużo zdrowia, radości, uśmiechu i miłości !


Nowy budynek sportowy w Szklarach Górnych

Zakończyła się już budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego  przy boisku do piłki nożnej w Szklarach Górnych.  To budynek o wysokim standardzie, z którego na co dzień będą korzystać piłkarze Unii Szklary Górne. Inwestycję, która pochłonęła ponad 560 tysięcy złotych, w całości sfinansowano z budżetu Gminy Lubin.
 
To zupełnie  nowy, parterowy budynek, o powierzchni zabudowy 174,64 m2 i powierzchni użytkowej 127,40 m2. W budynku znajdują się  dwie szatnie, pokój sędziów, pokój organizatora  zaplecza sanitarne i  pomieszczenie magazynowe. Przypomnijmy, że w 2016 roku w Szklarach Górnych wybudowano nowe trawiaste boisko do piłki nożnej wraz z systemem nawadniania i ogrodzeniem.  Ta inwestycja kosztowała prawie 600 tysięcy złotych. Teraz wraz z nowym budynkiem, wybudowanym za 563 778 złotych,  stanowi nowoczesne centrum sportowe.
– To centrum na miarę drużyny piłkarskiej z IV ligi, czego oczywiście życzymy zawodnikom z Unii Szklary Górne – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
Teren wokół budynku o powierzchni około 360 m2 został utwardzony. W samym  budynku wykonano wszystkie niezbędne  instalacje wewnętrzne : wod – kan, CO, wentylacyjną oraz elektryczną. Umowa z wykonawcą obejmowała także wykonanie p przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz dostarczenie i montaż wyposażenia przepompowni ścieków wraz ze sterowaniem.  Inwestycja trwała 9 miesięcy, dokonano już jej odbioru technicznego.

źródło:
http://www.ug.lubin.pl , autor (SR)
                                    Zabytkowy ołtarz w Szklarach Górnych.

Na ołtarz główny kościoła w Szklarach Górnych wróciły już odrestaurowane figury i najważniejsze zdobienia. Ten ołtarz to prawdziwa perełka wśród dolnośląskich zabytków sztuki snycerskiej. Remont został w większości sfinansowany z dotacji udzielonej w ubiegłym roku przez Gminę Lubin.
 
Przez ostatnie kilka miesięcy, najważniejsze elementy ołtarza głównego Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych,  przechodziły poważne prace konserwatorskie. Teraz figury oraz najważniejsze zdobienia, w tym obudowa tabernakulum i antepedium wróciły na swoje miejsce.
– To dopiero pierwszy etap na drodze do dawnej świetności tego dzieła, ale już dzisiaj odnowione elementy robią ogromne wrażenie – mówi ksiądz Paweł Kajl, proboszcz parafii w Szklarach Górnych. – Jesteśmy ogromnie wdzięczni za dotację, bez której ta renowacja nie byłaby możliwa. Na  ręce wójta Gminy Lubin, Tadeusza Kielana składamy najgorętsze wyrazy wdzięczności, z nadzieją na wsparcie przy kontynuacji prac.

Pierwszy etap  renowacji kosztował 113 tysięcy złotych. W prace zaangażowali się wszyscy parafianie przekazując datki w miarę swoich możliwości. Gmina Lubin przeznaczyła na ten cel 80 tysięcy złotych. Planowany jest drugi etap renowacji, któremu poddane zostaną kolejne elementy zdobień ołtarza.
Zabytkowy ołtarz trafił do kościoła w Szklarach Górnych  w 1820 roku i jest prawdziwą perłą wśród dolnośląskich zabytków sztuki snycerskiej. To  trzeci poważny zabieg konserwatorski w tym  kościele w ostatnich latach. Wcześniej, staraniem ks. Mariana Gorącego, odnowione zostały ołtarze św. Józefa oraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

źródło:
(SR, parafiaszklarygorne.pl)
http://www.ug.lubin.pl
Wróć do spisu treści