Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Szklar Górnych, pięknej miejscowości położonej wśród pięknych zielonych lasów...

Przejdź do treści

UWAGA: Jeżeli chcecie Państwo zamieścić jakąś ważną informacje w AKTUALNOŚCIACH prosimy o kontakt !

Nowy Sołtys Szklar Górnych!


Wczoraj, 23 lutego 2015,  spośród 2 kandydatów na Sołtysa,
Pani Alina Majewska i Pan Ryszard Bubnowski,
niewielka przewagą, bo zaledwie 6 głosów, 
na nowego Sołtysa kadencji 2015-2019
wybrano Pana Ryszarda Bubnowskiego !

Podczas wyborów, wybrano także nową pięcio osobową Radę Sołecką. 

Nowemu Sołtysowi gratulujemy i życzymy samych 
sukcesów i wielu osiągnięć podczas trwania kadencji !


UWAGA !
Wybory Sołtysa Szklar Górnych 
już 23 lutego 2015 , godz. 16.30

Jasełka w Szklarach Górnych     

Czerwone światła i półmrok pomogły stworzyć doskonałą atmosferę dla jasełek w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych. 15 stycznia br. sala gimnastyczna wypełniła się tłumem ludzi. Przybyli rodzice, mieszkańcy wsi i okolic, absolwenci, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 
Zaproszeni goście uświetnili imprezę swoim przybyciem:
 • Tadeusz Kielan – Wójt Gminy Lubin,
 • Tomasz Fuczek, Norbert Grabowski i Paweł Łukasiewicz - Radni Gminy Lubin,
 • Marzena Kosydor – Skarbnik Gminy Lubin,
 • Barbara Tórz – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia UG w Lubinie,
 • Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych,
 • dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych,
 • Agnieszka Małyniak wraz z członkami rady rodziców,
 • Jolanta Fuczyło – sołtys wsi Szklary Górne,
 • członkowie Rady Sołeckiej Szklar Górnych,
 • członkowie OSP Szklary Górne,
 • Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze Szklar Górnych,
 • Maria Komarek – Prezes Oddziału ZNP Gminy Lubin,
 • Jan Zazula – przyjaciel szkoły,
 • emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

W świątecznej, magicznej scenerii pięknie prezentowały się występujące dzieci: dostojni trzej królowie, diabły, skromni pastuszkowie oraz Józef i Maryja. Ku zdziwieniu widzów pojawiły się również Eskimosi, małe pingwiny, murzyńskie i hiszpańskie tancerki, a nawet renifer. Dzieci prezentowały się w walcu wiedeńskim, angielskim, tańcu arabskim oraz w ... cha-chy, salsie i różnych egzotycznych pląsach. Dlaczego tak? Otóż w tym roku jasełkowa inscenizacja nosiła tytuł "Cała Ziemia wita Pana"
Archanioł zaprzągł nawet do pomocy wicher. Lucyfer kolejny raz poniósł klęskę. Jak co roku wszyscy podziwiali rozmach uroczystości, piękne stroje, zaangażowanie dzieci - od maluszków do szóstoklasistów oraz naszych absolwentów.  W tym roku ogromne wrażenie na gościach zrobiły efekty specjalne: śnieg padający na głowy małych artystów, lampiony unoszone na linach pod sufit, niesamowity podkład muzyczny, który budował nastrój. Wokalne występy pobudzały zgromadzonych do rytmicznego klaskania.Ku radości wszystkich dzieci, za sprawą pani A. Małyniak - przewodniczącej Rady Rodziców, na scenę wniesiono dwa stoły ciast i ciasteczek. Mali artyści z zapałem je spałaszowali. Smakołyki i różne łakocie dla dzieci wręczyli również zaproszeni goście. Rodzice, nauczyciele oraz  dyrektor naszej szkoły – pani Elżbieta Piasny z dumą przyglądali się występującym uczniom.

Organizatorki tej uroczystości: Danuta Kasperska oraz Barbara Kwapisz , z pomocą Rodziców Babć Przyjaciół i Uczniów naszej szkoły , stworzyły widowisko muzyczne na miarę profesjonalnego teatru muzycznego. Już teraz wszyscy się zastanawiają, czym nas zaskoczą w przyszłym roku.

Relacja: Agata Szymańska    
Zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku         

Urząd Gminy w Lubinie informuje, że każdy rolnik, który posiada grunty na terenie Gminy Lubin i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Lubin odpowiedni wniosek.
 
Wniosek należy złożyć:
 • terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
 
Kwota zwrotu podatku akcyzowego wypłacana będzie w terminach:
 • 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

              

Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 19 września 2014 sołectwo Szklary Górne 
przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. 

Na zebraniu została również wybrana grupa odnowy wsi, w skład której weszli: Jolanta Fuczyło, Urszula Kosacz, Anna Kosacz-Gol, Paulina Kucharska, Elżbieta Piasny, Renata Żylińska-Dusza, Mariusz Kardynał oraz Tomasz Gol.

Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów. 

Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości (źródło:  http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej
W gminie też bez podatków

Uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości mieszkańców gminy wiejskiej Lubin podejmowali na dzisiejszej sesji radni. Za zniesieniem tego typu opłat głosowało większość przedstawicieli poszczególnych wsi.
Zgodnie z prawem rada gminy, poprzez uchwałę, może zwolnić mieszkańców danego samorządu z podatków od nieruchomości. Z takiego prawa postanowił skorzystać wójt gminy wiejskiej Lubin Tadeusz Kielan.

Szef gminy przed ostatnią sesją sam złożył stosowny wniosek w tej sprawie. – Teraz ruch należy do radnych – mówił przed dzisiejszym spotkaniem.
W sprawie zniesienia podatku od nieruchomości głosowała większość radnych.
Warto wspomnieć, że skutek wprowadzenia wspomnianego zwolnienia to kwota prawie półtora miliona złotych z tytułu podatku od nieruchomości oraz kwota ponad 300 tysięcy złotych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zniesienie podatku od nieruchomości było jednym z punktów programu wyborczego Tadeusza Kielana. Jako pierwszy z podatku od nieruchomości i mieszkań od osób fizycznych zrezygnował kilka lat temu prezydent Lubina Robert Raczyński. Później na włodarzu Lubina zaczęli wzorować się inni samorządowcy.  

Autor MAF / www.lubin.pl

W tej zakładce planowane jest umieszczanie ważnych i bieżących informacji oraz aktualności z życia Szklar Górnych. Chcielibyśmy informować mieszkańców o wydarzeniach, które sie odbyły się lub będa niebawem organizowane u nas lub najbliższej okolicy. Pragniemy również, abyście Państwo mieli także swój własny wkład w redagowanie tego działu. Czekamy więc na informacje od Państwa, dotyczące problemów naszej miejscowości. Napiszcie co Was trapi, męczy lub irytuje, co można zmienić żeby mieszkało i żyło nam się tu lepiej,  zdrowiej i przyjemniej. Czekamy na Państwa sygnały, wiadomości i informacje.Wróć do spisu treści