Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Szklar Górnych, pięknej miejscowości położonej wśród pięknych zielonych lasów...

Przejdź do treści

UWAGA: Jeżeli chcecie Państwo zamieścić jakąś ważną informacje w AKTUALNOŚCIACH prosimy o kontakt !

USTAWA ŚMIECIOWA? - TO WSZYSTKO NAPRAWDĘ WARTO WIEDZIEĆ!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubin, od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich gmin w Polsce zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniżej dowiecie się Państwo o opłatach za wywóz odpadów, obowiązku i terminie składania deklaracji, terminach i sposobach opłat itp. uchwalonych w gminie Lubin.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych informacji:


1. Gmina zorganizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
2. Właściciel nieruchomości w celu uniknięcia ponoszenia podwójnej opłaty za odbiór odpadów powinien wypowiedzieć

   
dotychczasową umowę, tak aby przestała obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
3. Nie będzie konieczności zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych. Podstawą odbioru odpadów i naliczenia opłaty będzie

  
DEKLARACJA, którą właściciel bądź zarządca nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6,
  
59-300 Lubin) w terminie do 10 kwietnia 2013r. Nie złożenie deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej.
4. Segregujący odpady zapłacą mniej. Na terenie Naszej Gminy ustalono stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

  
oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Stawka opłat jest dużo niższa dla osób segregujących odpady !
  Tabela z wysokościami opłat znajduje się tutaj oraz na stronie Urzędu Gminy
5. Od 1 lipca 2013r. właściciel nieruchomości z mocy prawa będzie wnosił do Gminy opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów.    
   
Opłata na terenie naszej gminy wnoszona będzie miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. Pierwszą opłatę
   
należy uiścić bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Lubin lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Lubin w terminie do 31.07.13
6. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz zapewni odbiór

   
następujących frakcji odpadów: zmieszane odpady komunalne, biodegradowalne i zielone, szkło i opakowania wielomateriałowe,
   
tworzywa sztuczne, papier, metale, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
   
elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Stawka opłaty zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/270/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


NIEDZIELA KRÓTSZA O GODZINĘ...

Już w sobotę w nocy z 30 na 31 marca zmieniamy czas z zimowego na letni.
31 marca
nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00
na 3.00, przez co będziemy spali godzinę krócej :-(
W całej Unii Europejskiej czas zimowy zaczyna się w ostatnią niedzielę października, a kończy w ostatnią niedzielę marca.


W święta pojadą inaczej!

O zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy apelują pracownicy lubińskiego PKS. – Szczególną uwagę pasażerów, w związku ze zbliżającymi się świętami, powinna zwrócić na rubryka Wielkanoc – podkreślają.
W święta wielkanocne autobusy będą kursować inaczej niż w dni powszednie. Jak w dni powszednie, autobusy będą kursować do Wielkiego Piątku. Od Wielkiej Soboty lubinianie będą mogli podróżować już tylko autobusami linii nr 1,2,4 i 7.
– Od soboty autobusy będą kursowały zatem zgodnie z rubryką „Wielkanoc”. Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy – apelują pracownicy PKS.
Autor: MAF

NOWE PRZEPISY WIELKANOCNE !

W zakładce KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
pojawiły się nowe ciekawe i sprawdzone
przepisy na Wielkanoc !

Serdecznie zapraszamy !


DZIŚ DZIEŃ SOŁTYSA !

Dzień 11 marca uznawany jest jako polski Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego święta w wielu miejscach obchodzone są spotkania, biesiady i konkursy a na wielu oficjalnych stronach internetowych urzędów gminy i miasta składane są przez wójtów i burmistrzów życzenia dla ich lokalnych sołtysów i radnych rad sołeckich.

Z tej okazji życzymy naszej Pani Sołtys Jolancie Fuczyło, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i radości oraz satysfakcji z pracy i sukcesów w życiu osobistym i służbowym!Z okazji Dnia Kobiet pragniemy życzyć wszystkim Paniom, a w szczególności mieszkankom Szklar Górnych, wszystkiego najlepszego, dużo  szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech na ich twarzach gościł tak samo często, jak w tym dniu. Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom nieznane, uprzejme, czułe, radosne i przez wszystkich kochane.
UWAGA : TO NIE SĄ ŻARTY !

Dziś 5 marca, czyli światowy  DZIEŃ TEŚCIOWEJ
- pamiętajmy zatem o kwiatach, życzeniach
(chociażby telefonicznych) i zapewnieniu
miłego nastroju chociaż w tym naprawdę
niezwykłym dniu :-)Szkoła w Szklarach Górnych zaprasza !

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych
informuje mieszkańców wsi Szklary Górne, Obora,
Owczary i Lubków o naborze dzieci przedszkolnych
i uczniów do punktu przedszkolnego, oddziałów
przedszkolnych i szkoły, który rozpocznie się
w dniu 01.03.2013 r. i trwać będzie
do 31.03.2013 r.
Jednocześnie szkoła informuje, dnia 7 marca
od godz.16.30 przeprowadzi Dzień Otwarty
dla wszystkich zainteresowanych.

Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły
w godzinach: 7.00 – 15.00.

Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej

szkoły pod adresem: www.szklarygorne.pl/sp/


SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !!

W tej zakładce planowane jest umieszczanie ważnych i bieżących informacji oraz aktualności z życia Szklar Górnych. Chcielibyśmy informować mieszkańców o wydarzeniach, które sie odbyły się lub będa niebawem organizowane u nas lub najbliższej okolicy. Pragniemy również, abyście Państwo mieli także swój własny wkład w redagowanie tego działu. Czekamy więc na informacje od Państwa, dotyczące problemów naszej miejscowości. Napiszcie co Was trapi, męczy lub irytuje, co można zmienić żeby mieszkało i żyło nam się tu lepiej,  zdrowiej i przyjemniej. Czekamy na Państwa sygnały, wiadomości i informacje.

Wróć do spisu treści