Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Szklar Górnych, pięknej miejscowości położonej wśród pięknych zielonych lasów...

Przejdź do treści

UWAGA: Jeżeli chcecie Państwo zamieścić jakąś ważną informacje w AKTUALNOŚCIACH prosimy o kontakt !


Gmina Lubin została ponownie laureatem ogólnopolskiego konkursu
"
Samorządowy Lider Edukacji 2013 "
Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska otrzymała
prestiżowy tytuł „Mecenasa Wiedzy"
Nagroda Samorządowy Lider Edukacji 2013 za wybitne osiągnięcia Gminy Lubin w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty została potwierdzona drugim z rzędu certyfikatem przyznanym podczas gali finałowej konkursu zorganizowanej 27 listopada br. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała również statuetki „Mecenas Wiedzy” dla prezydentów, wójtów i burmistrzów certyfikowanych gmin, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich jednostkach nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.
Prestiżowe wyróżnienie „Mecenas Wiedzy” oraz statuetkę pośród siedmiu innych samorządowców nazwanych przez organizatorów „gwiazdami edukacji”, jako jedyny wójt w Polsce, otrzymała Irena Rogowska - gospodarz Gminy Lubin !

Organizatorzy gali podsumowującej III edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej złożyli zasłużone gratulacje na ręce Wójt Gminy Lubin, której w ww. uroczystości towarzyszył Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański.

Gmina Lubin jest jedną z dwóch gmin na Dolnym Śląsku obok Grębocic, które poddały się niełatwemu procesowi oceny stanu oświaty w swoich gminach i otrzymały certyfikat oraz znak jakości Samorządowy Lider Edukacji 2013, będący wyrazem jak podkreślali gospodarze gali odwagi, świadomości i odpowiedzialności wyróżnionych gmin.

Wójt Irena Rogowska dziękując Fundacji oraz Komisji Konkursowej za wyróżnienie będące formą najwyższego uznania dla pracy samorządu na rzecz upowszechniania edukacji i kultury powiedziała:

- Chciałabym gorąco podziękować Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za wspaniałą inicjatywę certyfikacji samorządów. Mając coraz więcej zadań i obowiązków, często zapominamy poinformować opinię publiczną o efektach naszej pracy. Dlatego tak cenna dla każdego samorządowca jest obiektywna oraz niezależna ocena poważnej i szanowanej instytucji. Ogromnie się cieszę, że zostaliśmy jako gmina, a także ja osobiście, doceniona i uhonorowana. Moim priorytetem oraz całej rzeszy wspaniałych i zaangażowanych osób, z którymi współpracuję było i pozostanie wspieranie rozwoju edukacji w naszej gminie - począwszy od przedszkoli, szkół podstawowych a na gimnazjum kończąc. Mamy to szczęście, że otrzymujemy wielkie wsparcie od Rady Gminy oraz mieszkańców Gminy Lubin - bez ich pomocy o sukcesach nie moglibyśmy nawet marzyć.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański wraz z Wójt Gminy Lubin pogratulowali Fundacji inicjatywy oraz życzyli kontynuacji świetnej idei promocji i wyróżnienia samorządów mających rzeczywiste bo zweryfikowane osiągnięcia w rozwoju edukacji.Jerzy Szumlański Przewodniczy Rady Gminy powiedział: - My naprawdę w naszej gminie stawiamy na edukację i kulturę. Utworzone przed kilkoma miesiącami nowe gimnazjum gminne ma ogromną szansę stać się, poprzez swój unikalny charakter, wzorcowe w naszym regionie. Chcemy być też przykładem dla innych samorządów. Szkoły, placówki oświatowe i opiekuńcze należy otwierać a nie zamykać bowiem to wiedza i umiejętności są najlepszym kapitałem dla młodych ludzi. Parafrazując znane powiedzenie …człowiek, ale świadomy i wykształcony, to najlepsza inwestycja.

W gali w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyli przedstawiciele blisko 60 samorządów z całej Polski. Uczestnicy konkursu by uzyskać certyfikat musieli m.in. wskazać: priorytety gminy w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej, w dziedzinie kultury, wykazać się istotnymi nagrodami i certyfikatami zdobytymi przez szkoły i placówki oświatowe jak również przez Gminę i Wójta. Ponadto pochwalić się sukcesami i osiągnięciami uczniów i nauczycieli – naukowymi, sportowymi, artystycznymi w okresie od 2009 do 2013 r. Należało również podać najważniejsze działania gminy podejmowane w celu rozwoju edukacji i kultury, określając cele oraz informując o rezultatach działań, a także: określić najważniejsze problemy i wyzwania w sferze lokalnej polityki oświatowej, wykazać remonty i inwestycje w szkołach i innych jednostkach oświatowych w latach 2009-2012. Opisać oryginalne projekty w zakresie kształcenia i aktywizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, Wskazać środki zewnętrzne pozyskane na oświatę w latach 2010-2012, sposoby wspierania edukacji na swoim terenie.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program "Samorządowy Lider Edukacji" ma charakter akredytacji środowiskowej. Komisja ekspertów, pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.


UWAGA ! KONKURS !
Rada Sołecka oraz Sołtys Szklar Górnych tradycyjnie jak co roku ogłoszają konkurs na na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną swojej posesji. Konkurs ma zachęcić mieszkańców do rywalizacji na ciekawe wykonania świątecznych dekoracji. Poprzednie edycje pokazują, że mieszkańcy Szklar Górnych z dużym zaangażowaniem starają się współtworzyć klimat świąt i nadchodzacego Nowego Roku.

W tym roku przygotowano atrakcyjne nagrody !
Zapraszamy !

Z okazji Barbórki gorąco życzymy - Wam Górnikom - mieszkańcom naszej gminy oraz pozostałym pracownikom górnictwa, aby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków towarzyszyło Wam zawsze poczucie bezpieczeństwa. Aby w tych trudnych czasach praca zawodowa przynosiła Wam i Waszym rodzinom jak najwięcej zadowolenia i jak najmniej problemów, a sprawy osobiste układały się zgodnie z oczekiwaniami i marzeniami. Zdrowia, pomyślności oraz Wszystkiego Najlepszego!

życzą

Wójt gminy Lubin Irena Rogowska
Rada Gminy Lubin

Sołtys i Rada Sołecka Szklar Górnych
oraz www.szklary-gorne.pl
DZIEŃ GÓRNIKA

4 grudnia obchodzony jest Dzień Górnika i Naftowca, tradycyjnie zwany Barbórką. Górnictwo polskie to nie wyblakłe karty historii. To aktualnie prowadzona w nowoczesnych kopalniach eksploatacja surowców energetycznych – węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej, surowców metalicznych – rudy miedzi i srebra, cynku i ołowiu, surowców chemicznych – soli kamiennej i siarki, a także surowców skalnych – kamieni drogowych i budowlanych, kruszyw naturalnych, piasków, surowców ilastych, kaolinowych, glin, gipsów i anhydrytów oraz wielu innych, w tym wód leczniczych, mineralnych i termalnych. Wielkość rocznego wydobycia kopalin stałych sięga w Polsce 340 mln ton. Ze złóż na terenie naszego kraju pozyskiwane jest 5 mld m3 gazu ziemnego, co pozwala zaspokoić ponad 30% zapotrzebowania. KGHM “Polska Miedź” S.A. jest jednym z największych producentów miedzi i drugim producentem srebra w świecie. Rozwój budownictwa i drogownictwa – tak niezbędnych współczesnej Polsce – byłby niemożliwy bez odpowiedniej bazy surowcowej zlokalizowanej na terenie kraju.

Godłem górników młotki górnicze od roku 1928 które zostały zaprojektowane przez Stefana Majewskiego.
Barwy górnictwa to zielony (świat przyrody) i czarny (ciemne podziemne kopalnie).

Patronką górnictwa jest św. Barbara, która żyła w III wieku w Nikodemii. Pobierała nauki u nauczycieli prywatnych, pod pretekstem budowy łaźni zbudowała w wieży kaplicę katolicką, za co w wieku 36 lat została ścięta przez ojca. Drugą patronką górników jest św. Kinga, córka króla Węgier, która w wianie otrzymała żupę solną w Wieliczce.

W tej zakładce planowane jest umieszczanie ważnych i bieżących informacji oraz aktualności z życia Szklar Górnych. Chcielibyśmy informować mieszkańców o wydarzeniach, które sie odbyły się lub będa niebawem organizowane u nas lub najbliższej okolicy. Pragniemy również, abyście Państwo mieli także swój własny wkład w redagowanie tego działu. Czekamy więc na informacje od Państwa, dotyczące problemów naszej miejscowości. Napiszcie co Was trapi, męczy lub irytuje, co można zmienić żeby mieszkało i żyło nam się tu lepiej,  zdrowiej i przyjemniej. Czekamy na Państwa sygnały, wiadomości i informacje.Wróć do spisu treści